פרטים על המלגה

בימינו סטודנט ממוצע נאלץ לשלב את לימודיו עם עבודה, דבר המשאיר לו פנאי מועט יחסית להרחבת אופקים שמעבר לתוכנית לימודיו. בעזרת המילגה אנו מאפשרים לסטודנטים להשקיע מעט מזמן העבודה שלהם בהרחבת אופקים זו.

סטודנטים שיתקבלו לתוכנית יהיו זכאים לקבלת מילגה בסך 5000 ש"ח לשנה,
כאשר גובה המילגה מותאם לתוכנית לימודים של 4.5 שעות שבועיות.

סטודנט אשר ישתתף בהיקף מצומצם יהיה זכאי למלגה בהתאם להשתתפותו.

אם יש לך שאלה נוספת ניתן לפנות אלינו בטופס צור קשר